fbpx

Login

Register

Správca osobných údajov: Štefan Bendík, SNP 10, Gelnica 05601, IČO:44859686.
Účel spracovania osobných údajov: A) doručenie produktov správnej osobe (meno, priezvisko, kontaktná adresa, tel.číslo), B) zaslanie potvrdenia objednávky, informovanie o jej stave (email, tel. číslo).
Právny základ zpracovania: A) nevyhnutnosť pre uzavretie a riadne splnenie zmluvy (meno, priezvisko, kontaktná adresa, tel.číslo, email, DIČ a IČO v prípade podnikajúcich osôb fyzických osôb), B) v prípade zasielania osobných oznámení váš prípadný súhlas. pravidlá ochrany súkromia.