Ogólne warunki handlowe

I. WSTĘP

1. Firma Štefan Bendík, SNP 10, Gelnica 05601, IČO: 44859686 DIČ: 1079723700 niniejsze warunki handlowe zgodnie z § 18 ust. 1 ustawy nr. 250/2007 Dz. o ochronie konsumentów oraz o zmianie ustawy nr. 372/1990 Dz. o wykroczeniach w zm. należycie informuje konsumenta (dalej również „Klient” lub „Kupujący”) o warunkach i sposobie realizacji uprawnień z tytułu odpowiedzialności za wady (dalej również „reklamacja”), w tym informację o tym, gdzie może złożyć reklamację oraz wykonywanie napraw gwarancyjnych .

2. Niniejsze warunki handlowe są zgodne z § 18 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konsumentów na stronie internetowej www.pulso.sk w widocznym miejscu dostępnym dla konsumenta.3. Na tych stronach działa sklep internetowy www.pulso.sk oferujący sprzedaż wybranych towarów konsumpcyjnych. Operatorem www.pulso.sk i dostawcą oferowanych towarów jest firma Štefan Bendík, z siedzibą w SNP 10, Gelnica 056 01, ID: 44859686 NIP: 1079723700, zarejestrowana w Republice Czeskiej prowadzona przez Urząd Powiatowy Spišská Nová Ves, 056 01 Gelnica.

II. IDENTYFIKACJA UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON:

1. sprzedawca:

Štefan Bendík, z siedzibą przy SNP 10, Gelnica 056 01, ID: 44859686 NIP: 1079723700

2. kupujący:

Klient oznacza użytkownika (wszystkie osoby fizyczne i prawne bez ograniczeń), który ma możliwość zamawiania produktów na stronie Operatora. Odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, do której zgodnie z zamówieniem Klienta przeznaczona jest przesyłka. Przez miejsce przeznaczenia rozumie się miejsce wskazane przez Klienta, do którego Operator zobowiązany jest zapewnić dostarczenie przesyłki. Przesyłka oznacza towary znajdujące się w ofercie Operatora na stronie internetowej centrum handlowego.

III. PRZEDMIOT UMOWY SPRZEDAŻY:

1. Sprzedawca zobowiązuje się: dostarczyć właściwy rodzaj i ilość towaru podaną w momencie składania zamówienia, na podstawie zamówienia klienta po uzgodnionej cenie.

2. Zaznacz pole przed wysłaniem zamówienia kupujący wyrażaże znał niniejsze ogólne warunki, w pełni rozumiał ich treść.

3. Przedmiot zakupu zgodnie z zawartą umową kupna towar określany jest pod względem produktu, nazwy, rodzaju, ilości, wagi, wymiarów, ceny itp. w zamówieniu kupującego.

IV. POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA:

System automatycznie wyśle Ci potwierdzenie otrzymanego zamówienia e-mailem. W dniu nadania przesyłki zostaniesz również o tym poinformowany e-mailem lub smsem. W razie potrzeby wszelkie dalsze informacje dotyczące Twojego zamówienia zostaną przesłane na podany adres e-mail.

V. TERMINY I WARUNKI DOSTAWY:

Towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej lub kurierskiej do wybranych przez Klienta punktów dostawy. Czas dostawy towaru zależny jest od rodzaju dostawy, który został wybrany podczas zamawiania towaru. Jeśli zamówiony towar jest opłacony lub zamówiony za pobraniem i znajduje się w magazynie, towar jest dostarczany na terenie Republiki Słowackiej w ciągu 3 dni roboczych kurierem i w ciągu 6 dni roboczych kurierem. Poza Słowacją / Czechami / 3 do 5 dni roboczych dla kuriera i 6-9 dni dla kuriera. Poza SR / EU / 7 do 10 dni roboczych przy wysyłce. Do każdej przesyłki dołączany jest oryginalny dokument podatkowy (faktura) w formie elektronicznej, który pełni również funkcję karty gwarancyjnej.

Wszystkie promocje i kupony rabatowe są ważne do wyczerpania zapasów lub wygaśnięcia, zgodnie z ustaleniami sprzedawcy, chyba że określono inaczej dla konkretnego produktu lub rabatu.

O ile sprzedający i kupujący nie uzgodnili inaczej w umowie kupna, sprzedający jest zobowiązany niezwłocznie dostarczyć przedmiot kupującemu, nie później niż 30 dni od daty zawarcia umowy kupna. Jeżeli sprzedający nie wypełnił swojego zobowiązania do dostarczenia rzeczy w terminie określonym w zdaniu pierwszym, kupujący wezwie go do dostarczenia rzeczy w dodatkowym rozsądnym terminie przez niego wyznaczonym. Jeżeli sprzedający nie dostarczy przedmiotu nawet w tym dodatkowym rozsądnym terminie, kupujący ma prawo odstąpić od umowy.

VI. SPOSÓB PŁATNOŚCI ZA TOWAR

Przy realizacji zamówienia oferujemy kilka opcji płatności:

1. PLATBA dobierkou cez Packeta HOME kuriér pre Slovenskú Republiku

2. PLATBA kartou cez Packeta HOME kuriér pre Slovenskú Republiku, pre Českú Republiku

3. PŁATNOŚĆ kartą za pośrednictwem sprzedaży wysyłkowej w punktach wydawania na terenie Republiki Słowackiej i Republiki Czeskiej

4. PŁATNOŚĆ kartą za pośrednictwem sprzedaży wysyłkowej i ich partnerów na terenie UE /Chorwacja, Włochy, Węgry, Niemcy, Polska i Austria/


Za zamówienie można zapłacić za pobraniem tylko na terenie Słowacji !!!

VII. OPŁATY ZA DOSTAWĘ TOWARÓW I PAKOWANIE:

Wszystkie zamówione towary dostarczane są kurierem za pobraniem lub płatność kartą.

Dostawa na terenie Republiki Słowackiej odbywa się za pośrednictwem Packeta HOME kuriér 6,90€ kiedy płacisz Płatność gotówką przy odbiorze.

Dostawa na terenie Republiki Słowackiej odbywa się za pośrednictwem Packeta HOME kuriér 5,90€ w zapłacie karta pri zásielkovni 3,30€ w zapłacie karta. Podczas zakupów powyżej 30 € sklep konsygnacyjny WOLNY.

Na terenie Czech jest via Packeta HOME kuriér 9,90€ w zapłacie karta pri zásielkovni 4,50€ w zapłacie karta. Podczas zakupów powyżej 50 € sklep konsygnacyjny WOLNY.

W UE jest ponad przesyłka i jej partnerzy CHORWACJA 6,90 €, WŁOCHY 10,90 €, WĘGRY 8,90 €, NIEMCY 9,90 €, POLSKA 6,90 € a AUSTRIA 10,90 € w zapłacie karta. Podczas zakupów powyżej 150 € transport WOLNY.

Opakowanie towaru wliczone jest w cenę transportu, zarówno na terenie całej Republiki Słowackiej, jak i całej Republiki Czeskiej.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I GWARANCJA ZA WADĘ PRODUKTU:

Kupujący ma prawo do sprawdzenia towaru natychmiast po otrzymaniu. W przypadku stwierdzenia mechanicznego uszkodzenia opakowania towaru kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru, aw przypadku stwierdzenia uszkodzenia sporządzić protokół uszkodzenia w obecności przewoźnika.

Za uszkodzenia powstałe podczas transportu odpowiada przewoźnik. Na podstawie dokonanego zapisu klient otrzyma rozsądną zniżkę lub nowy produkt dostarczony po zakończeniu zdarzenia szkodowego z przewoźnikiem.

Reklamacje z tytułu uszkodzeń mechanicznych produktu, które nie były widoczne przy odbiorze przesyłki należy zgłaszać niezwłocznie po jej stwierdzeniu tj. natychmiast po pierwszym użyciu produktu. Późniejsze roszczenia tego rodzaju będą akceptowane tylko wtedy, gdy kupujący udowodni, że reklamowane wady znajdowały się w towarze w momencie odbioru. Przed pierwszym użyciem kupujący jest zobowiązany zapoznać się z warunkami gwarancji, w tym z instrukcją obsługi, a następnie dokładnie przestrzegać tych informacji. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia przedmiotu (lub jego części) spowodowanego użytkowaniem. Dlatego krótsza żywotność produktu nie może być uważana za wadę i nie podlega reklamacji.

Gwarancja:

Na wszystkie towary udzielamy 24-miesięcznej gwarancji, o ile nie zaznaczono inaczej i rozpoczynającej się w dniu odbioru towaru przez kupującego. W razie potrzeby organizujemy również serwis pogwarancyjny.Informacje o punktach obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej udzielimy Państwu na życzenie telefonicznie lub mailowo.

IX. INSTRUKCJE I INSTRUKCJE WŁAŚCIWEJ PIELĘGNACJI:

Biżuteria to delikatny przedmiot, który służy do dekoracji. Aby długowieczność i piękno Twojej biżuterii były jak najdłuższe, konieczne jest przestrzeganie pewnych zasad podczas jej użytkowania.

1. Nie należy nosić biżuterii podczas ciężkich prac oraz w zakurzonym, chemicznie agresywnym lub wilgotnym środowisku oraz podczas czynności, w których wisiorki itp. mogą pęknąć lub zostać zranione lub biżuteria może zostać uszkodzona.

2. Nie zapomnij odłożyć biżuterii przed pójściem spać, ponieważ może to spowodować pęknięcie lub inne mechaniczne uszkodzenia lub obrażenia.

3. W wyjątkowych przypadkach noszenie biżuterii może powodować podrażnienia skóry. W takim przypadku nie zalecamy noszenia biżuterii. Jest to Twoja indywidualna reakcja alergiczna, której również nie można uznać za wadę produkcyjną.

4. Przechowuj biżuterię w miejscach wolnych od agresywnych chemikaliów. W rzadkich przypadkach kolor biżuterii może się nieznacznie różnić.

Jak dbać o naszą biżuterię?

A) Bransoletki i wisiorki z urokiem to biżuteria kostiumowa

B) Nie zalecamy jednak kąpieli z nimi ani wystawiania ich na wilgotne środowisko

C) Są podatne na zadrapania i łzy

D) Nie zalecamy wykonywania z nimi pracy ręcznej, która mogłaby spowodować zarysowania lub rozdarcia

E) Nie zalecamy noszenia ich podczas uprawiania sportów powodujących nadmierną potliwość

F) Ostrożnie i powoli nawlecz zawieszki charms na bransoletki na twardej poziomej macie /stole itp./, aby bransoletka nie rozerwała się przy mocnym zakładaniu zawieszek

G) W przypadku trudności z założeniem zawieszki prosimy o natychmiastowy kontakt, nie próbuj zakładać jej na siłę, istnieje ryzyko rozerwania bransoletki

W przypadku wad spowodowanych tymi cechami i błędami, żadne roszczenia nie będą przyjmowane.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Zasady ochrony danych osobowych
W przypadku przetwarzania danych osobowych, które odbywa się na podstawie zgody osób, których dane dotyczą, w celu przesyłania informacji handlowych oraz w celu innych działań marketingu bezpośredniego przedsiębiorcy internetowego.

Prywatność

TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATOR
Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Štefan Bendík, z siedzibą pod adresem SNP 10, Gelnica 05601, IČO: 44859686, DIČ: 1079723700 (zwana dalej „administratorem”).
Dane kontaktowe administratora to: e-mail: info@pulso.sk, kontakt telefoniczny +421919236328, adres: SNP 10, Gelnica 05601

Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych

PRZYCZYNA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda udzielona temu administratorowi zgodnie z art. 6 ust. 1 litera (a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („Rozporządzenie”).

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesyłanie dokumentów podatkowych dotyczących wynajmu systemu, ogłoszeń biznesowych oraz innych działań marketingowych administratora wobec Twojej osoby.
Administrator nie podejmuje automatycznej indywidualnej decyzji w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez administratora to 3 lata, jednak najdłużej do czasu cofnięcia Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych (w tym celu przetwarzania).

INNI ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Innymi odbiorcami Twoich danych osobowych będzie firma Websupport sro (administrator serwera oraz operator data center)

PRAWA PODMIOTU DANYCH

Na warunkach określonych w rozporządzeniu masz prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.

W każdej chwili masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych przed takim wycofaniem zgody. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz odwołać pod adresem info@pulso.sk

Jeżeli uważasz, że doszło do naruszenia przetwarzania Twoich danych osobowych lub naruszenia Rozporządzenia, przysługuje Ci m.in. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Nie masz obowiązku podawania danych osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest wymogiem prawnym, umownym ani wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy.

Kontrahenci ustalili, że kupujący, jeżeli jest osobą fizyczną, zobowiązany jest do podania Sprzedawcy swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, w tym kodu pocztowego, numeru telefonu oraz adresu e-mail.

Kontrahenci ustalili, że kupujący, jeżeli jest osobą prawną lub osobą prowadzącą działalność na własny rachunek, jest zobowiązany do podania sprzedawcy swojej firmy, adresu siedziby, w tym kodu pocztowego, REGON, NIP, telefonu i e -Adres mailowy.

Sprzedawca niniejszym informuje kupującego, że w rozumieniu art. § 10 ust. 3 litery b) ustawy nr. 122/2013 Dz.U. o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami, sprzedający jako operator w procesie zawierania umowy kupna będzie przetwarzał dane osobowe kupującego bez jego zgody jako osoby zainteresowanej, ponieważ dane osobowe kupującego będą przetwarzane przez sprzedającego w stosunkach przedumownych z kupującym, a dane osobowe kupującego są niezbędne do wykonania umowy kupna, w której kupujący występuje jako jedna ze stron.

Przesyłając odpowiednie pole przed wysłaniem zamówienia, kupujący wyraża zgodę zgodnie z art. § 11 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, że sprzedawca przetwarza i przechowuje jego dane osobowe, w szczególności te wymienione powyżej i/lub które są niezbędne w działaniach sprzedawcy związanych z przesyłaniem informacji o nowościach, rabatach i promocjach na oferowane towary oraz ich przetwarzaniu we wszystkich swoich systemach informatycznych dotyczących przesyłania informacji o nowościach, zniżkach i promocjach na oferowane towary. Kupujący udziela Sprzedającemu zgody na czas określony do czasu spełnienia celu przetwarzania danych osobowych Kupującego. Sprzedający po spełnieniu celu przetwarzania niezwłocznie zapewni likwidację danych osobowych kupującego. Kupujący może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych na piśmie. Zgoda wygasa w ciągu 1 miesiąca od doręczenia cofnięcia zgody przez kupującego sprzedającemu.

Kupujący może w każdej chwili sprawdzić i zmienić swoje dane osobowe po zalogowaniu się na stronie www.pulso.sk w sekcji „Dane osobowe”.

Operatorem serwisu www.pulso.sk jest zobowiązuje sięże podane dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu zawarcia i realizacji umowy na podstawie warunków handlowych określonych przez sprzedawcę. Przetwarzane dane nie będą publikowane, udostępniane ani udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem przewoźnika. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania się z gwarancji bezpieczeństwa w przypadku ataku serwera przez nieznanego sprawcę (hakera). W takim przypadku powyższe zasady manipulacji danymi nie mają zastosowania.

Sprzedający zawiadamia kupującego, że zgodnie z art. § 15 ust. 1 litera e) pkt 3 i pkt 4 ZnOOÚ przy przetwarzaniu danych osobowych kupującego przyjmuje się, że dane osobowe kupującego będą przekazywane i udostępniane następującym podmiotom trzecim, e.p. krąg odbiorców:

 • Packeta Slovakia sro
  Kopčianska 3338 / 82A
  851 01 Bratysława

  Zarejestrowana firma:Spółka zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego Bratysława I, sekcja: sro, numer akt: 105158 / B

  ID:48136999

  FAKTURA VAT:SK2120099014

Kupujący może żądać od Sprzedawcy w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych:

 1. potwierdzenie, czy przetwarzane są dane osobowe jego osoby
 2. cel przetwarzania jego danych osobowych
 3. w ogólnie zrozumiałej formie informację o przetwarzaniu ich danych osobowych w systemie informatycznym oraz o jego statusie w zakresie:
  • identyfikacja sprzedawcy i przedstawiciela sprzedawcy, jeśli został wyznaczony
  • dane identyfikacyjne pośrednika; nie dotyczy to sytuacji, gdy sprzedawca nie postępuje zgodnie z § 8 ZnOOÚ przy pozyskiwaniu danych osobowych
 4. dokładne informacje w ogólnie zrozumiałej formie o źródle, z którego pozyskał swoje dane osobowe do przetwarzania
 5. kopię jego danych osobowych, które są przedmiotem przetwarzania w ogólnie zrozumiałej formie,
 6. dodatkowe informacje, które w odniesieniu do wszelkich okoliczności i warunków przetwarzania danych osobowych są niezbędne dla Kupującego do zagwarantowania jego praw i interesów prawnie chronionych w zakresie w szczególności:
  • pouczenie o dobrowolności lub obowiązku podania wymaganych danych osobowych; jeżeli sprzedający pozyska dane osobowe kupującego na podstawie zgody kupującego zgodnie z § 11 ZnOOÚ, zawiadamia go również o ważności zgody, a także jeżeli obowiązek podania danych osobowych kupującego wynika z bezpośrednio wiążącej czynności prawnej Unii Europejskiej sprzedawca zawiadamia kupującego o podstawie prawnej, która nakłada na niego ten obowiązek oraz zawiadamia go o skutkach odmowy podania danych osobowych
  • informacje o osobach trzecich, jeśli jest przewidywane lub oczywiste, że zostaną im przekazane dane osobowe;
  • krąg odbiorców, jeżeli jest przewidywane lub oczywiste, że dane osobowe zostaną im udostępnione,
  • forma ujawnienia w przypadku ujawnienia danych osobowych
  • państw trzecich, jeżeli jest przewidywane lub oczywiste, że dane osobowe będą przekazywane do tych państw
 7. sprostowania jego błędnych, niekompletnych lub nieaktualnych danych osobowych, które są przedmiotem przetwarzania.
 8. zniszczenia jego danych osobowych, jeżeli cel ich przetwarzania został zrealizowany; w przypadku przetwarzania dokumentów urzędowych zawierających dane osobowe może żądać ich zwrotu,
 9. likwidację jego danych osobowych, które są przedmiotem przetwarzania, jeżeli doszło do naruszenia ZnOOÚ lub innego obowiązującego przepisu prawnego Republiki Słowackiej.

Na podstawie bezpłatnego pisemnego wniosku kupujący ma prawo sprzeciwić się sprzedającemu wobec:

 1. przetwarzanie jego danych osobowych, co do których zakłada, że są lub będą przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego bez jego zgody i żądania ich zniszczenia,
 2. wykorzystanie danych osobowych określonych w § 10 ust. 3 litery d) do celów marketingu bezpośredniego drogą pocztową lub
 3. podanie danych osobowych określonych w § 10 ust. 3 litery d) do celów marketingu bezpośredniego.

XI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Sprzedawca zobowiązuje się do przetwarzania i usuwania danych osobowych Kupującego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi Republiki Słowackiej.

Sprzedawca oświadcza, że będzie przetwarzał dane osobowe zgodnie z dobrymi obyczajami i będzie działał w sposób niesprzeczny z ZnOOÚ lub innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ani nie będzie ich obchodził. Sprzedający oświadcza, że nie będzie egzekwować ani warunkować zgody osoby zainteresowanej grożąc odrzuceniem stosunku umownego, usługi, towaru lub zobowiązania nałożonego na Sprzedającego.

Na podstawie bezpłatnego pisemnego wniosku kupujący ma prawo sprzeciwić się sprzedającemu wobec:

a) przetwarzanie jego danych osobowych, co do których zakłada, że są lub będą przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego bez jego zgody i żądania ich zniszczenia,

b) wykorzystanie danych osobowych określonych w § 10 ust. 3 litery d) do celów marketingu bezpośredniego drogą pocztową lub

c) podanie danych osobowych określonych w § 10 ust. 3 litery d) do celów marketingu bezpośredniego.

XII. ANULOWANIE ZAMÓWIENIA:

Każde zamówienie można anulować do godziny 15:00 w dniu złożenia zamówienia, jeśli zamówienie wpłynęło do godziny 15:00, lub do godziny 12:00, jeśli zamówienie wpłynęło dzień wcześniej po godzinie 15:00 na e-mail info@pulso .sk lub telefonicznie pod numerem + 421 910 586 628 bez podania przyczyny. Wystarczy podać imię i nazwisko, e-mail, numer zamówienia i opis zamawianego towaru.

Sprzedający ma prawo anulować zamówienie, jeżeli z powodu wyprzedaży zapasów lub niedostępności towaru nie jest w stanie dostarczyć towaru kupującemu w terminie określonym w niniejszym regulaminie lub po cenie określonej w sklepie internetowym, chyba że sprzedawca kupujący zgadza się na wymianę. Kupujący zostanie poinformowany o anulowaniu zamówienia telefonicznie lub e-mailem.

Jeśli kupujący zapłacił już część lub całość ceny zakupu za anulowane zamówienie towaru, kwota ta zostanie mu zwrócona w ciągu 14 dni od anulowania zamówienia przelewem na jego konto lub przekazem pocztowym.

XIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KUPUJĄCEGO BĘDĄCEGO KONSUMENTEM

Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy kupna bez podania przyczyny zgodnie z art. § 7 i nast. Ustawa nr. 102/2014 Dz.U. w sprawie ochrony konsumenta w sprzedaży na odległość (zwana dalej „Ustawą o ochronie konsumenta w sprzedaży na odległość”) w terminie 14 dni od otrzymania towaru, jeżeli sprzedawca terminowo i prawidłowo wypełnił obowiązki informacyjne wynikające z art. § 3 ustawy o ochronie konsumentów w sprzedaży na odległość. Konsument ma prawo rozpakować i przetestować towar w tym okresie po odbiorze w sposób zbliżony do zwykłego zakupu w klasycznym sklepie „kamiennym”, w zakresie niezbędnym do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towaru. Testowanie nie oznacza zatem rozpoczęcia użytkowania towaru i jego zwrotu po kilku dniach do sprzedawcy.

Kupujący może odstąpić od umowy kupna, której przedmiotem jest zakup towaru jeszcze przed rozpoczęciem biegu terminu na odstąpienie od umowy.

Kupujący nie może odstąpić od umowy kupna, której przedmiotem jest sprzedaż towarów wykonana według szczególnych wymagań konsumenta (tj. wszelkie produkty na zamówienie – plomby, plomby samoprzylepne, zaproszenia ślubne itp.), na zamówienie towary lub towary przeznaczone specjalnie dla jednego konsumenta,

Konsument nie może odstąpić od umowy w przypadku towarów wykonanych według jego szczególnych wymagań, towarów przeznaczonych specjalnie dla jednego konsumenta lub towarów, których ze względu na swoje właściwości nie można zwrócić.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem obchodzenia się z towarem w sposób wykraczający poza konieczne do stwierdzenia cech i funkcjonalności towaru.

Towar musi zostać zwrócony, w tym wszelkie prezenty. Koszt wysłania towaru do Sprzedawcy pokrywa Kupujący. Przesyłka, którą do nas wysyłasz, jest opłacana przez Ciebie. Zalecamy ubezpieczenie towaru. Nie przyjmujemy płatności za pobraniem. Prosimy o zwrot towaru w oryginalnym opakowaniu, nieużywany i nieuszkodzony, łącznie z akcesoriami (oryginalny dowód zakupu, karta gwarancyjna (jeśli jest w zestawie), instrukcja obsługi itp.). Należy zachować odpowiednią opiekę nad towarem. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie przesyłki.

Sprzedający jest zobowiązany bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od dnia doręczenia kupującemu zawiadomienia o odstąpieniu, zwrócić kupującemu wszystkie płatności otrzymane od niego w ramach lub w związku z umową kupna, w tym koszty wysyłki, dostawy i opłata pocztowa oraz inne koszty i opłaty. Nie dotyczy to kosztów dodatkowych, jeżeli kupujący wybrał inny sposób dostawy niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez sprzedawcę, ani kosztów usług dodatkowych, jeżeli były one przedmiotem umowy i zostały dostarczone w całości. (Po odstąpieniu od umowy otrzymasz również zwrot kosztów dostawy towaru w zakresie najtańszego oferowanego przez nas zwykłego sposobu dostawy tj. zwykła opłata pocztowa za doręczenie przesyłki Pocztą Słowacką)

Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu płatności zgodnie z niniejszym punktem niniejszych warunków przed dostarczeniem mu towaru lub do czasu udowodnienia przez kupującego zwrotu towaru sprzedającemu, chyba że sprzedawca zasugeruje, że odbierze towar osobiście lub przez osobę przez niego upoważnioną.

Kupujący może odstąpić od umowy kupna, której przedmiotem jest zakup towaru jeszcze przed rozpoczęciem biegu terminu na odstąpienie od umowy.

Konsument po odstąpieniu od umowy ma obowiązek odesłać towar nie później niż 14 dni po odstąpieniu od umowy.

Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna, każda dodatkowa umowa związana z umową kupna, od której kupujący odstąpił, również zostaje anulowana od początku.

XIV. STAWKI WSKAZANE DLA PRODUKTU:

Wszystkie wymiary produktu są mierzone na całej długości bransoletki. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niezrozumienie tego systemu pomiarowego.

XV. UMOWA WARUNKÓW I POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO:

Przed wysłaniem zamówienia Kupujący zostanie poproszony o potwierdzenie poprzez zaznaczenie pola, że zapoznał się z niniejszymi warunkami, zapoznał się z nimi, zrozumiał ich treść i w pełni się z nimi zgadza.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Wszelkie stosunki prawne powstałe między Operatorem a Klientami podlegają przepisom prawnym Republiki Słowackiej. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za działanie sklepu oraz adres kontaktowy e-mail: Štefan Bendík, info@pulso.sk

Wytyczne korzystania ze sklepu internetowego www.pulso.sk

1. Nasz sklep internetowy www.pulso.sk przeznaczony jest do korzystania przez osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

2. W celu prawidłowego korzystania z naszych usług, użytkownik zobowiązany jest posiadać komputer i oprogramowanie spełniające następujące minimalne wymagania: aktualna przeglądarka internetowa, np. przeglądarka internetowa. Internet Explorer, Firefox lub Chrome, monitor o rozdzielczości co najmniej 1024×768, zaleca się mieć włączoną obsługę Cookies i Java Script, zainstalowany Adobe Acrobat Reader oraz aktywne konto e-mail.

3. Sklep internetowy www.pulso.sk przechowuje na komputerze użytkownika pliki cookies, służące do funkcjonalnego utrwalania przechowywanych przez niego informacji - m.in. zapisywanie preferencji przeglądania. Celem jest ułatwienie przeglądania przy następnej wizycie. Użytkownik decyduje, jakie pliki cookies i w jaki sposób są przechowywane, korzystając z ustawień przeglądarki internetowej (powszechnie używane: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari). Oryginalne ustawienia przeglądarki pozwalają na przechowywanie plików cookies.§ 2 1. Właściwości towaru podane są w Informacji o Produkcie, dostępnej na stronie internetowej www.pulso.sk (bransoletki, wisiorki, naszyjniki, zegarki, portfele itp.), jak również w opisie produktu. Prosimy Klientów o uwzględnienie, że wszystkie produkty mają określone właściwości, że każdy produkt jest niepowtarzalny i co najmniej różni się od innych egzemplarzy tego samego produktu, a także, że mają niewielkie wymiary, a ich wygląd prezentowany w naszym e-sklepie ma charakter informacyjny. Informujemy również, że wymiary i ustawienia parametrów monitora mają wpływ na wygląd produktów.

2. Wszystkie ceny podane w tym sklepie nie zawierają podatku VAT, ponieważ nie jesteśmy płatnikami VAT. Klient może wybrać rodzaj przesyłki w koszyku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do każdego zamówienia wystawiana jest faktura elektroniczna.

3. Żadnych rabatów związanych z naszymi towarami i usługami nie można łączyć z innymi rabatami. Klient na podstawie swojego wyboru może skorzystać z jednego rabatu, jeśli warunki udzielonego rabatu wyraźnie nie pozwalają na łączne korzystanie z kilku rabatów.§ 31. Towary są dostarczane przez przewoźnika prowadzącego działalność polegającą na dostarczaniu przesyłek lub pocztą zgodnie z dyrektywami, co obejmuje terminy, sposób transportu. Wytyczne przewoźników, z których usług korzysta nasz sklep internetowy, dostępne są na ich stronach internetowych.

2. Ostrzegamy Klientów, że przesyłki wartościowe narażone są na ryzyko ewentualnej utraty, a obowiązujące przepisy nakładają obowiązki również na osobę przejmującą przesyłkę.

3. Informujemy, że nasze przesyłki są zawsze w odpowiednim opakowaniu chroniącym przed uszkodzeniem towaru

4. Zalecamy Klientom sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Zgodnie z regulaminem Klient ma prawo otworzyć paczkę i sprawdzić, czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem, a także czy towar nie jest uszkodzony.

5. Prosimy Klientów o nieprzyjmowanie przesyłki i jak najszybszy kontakt z nami w przypadku stwierdzenia, że opakowanie przesyłki różni się od ww., jest uszkodzone, lub w przypadku jakichkolwiek różnic z zamówieniem.

6. Klient ponosi niezbędne koszty zwrotu towaru w związku ze skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość.

OSTRZEŻENIE: W zakresie warunków handlowych www.pulso.sk i § 614 oraz § 420 ust. 1 ustawy nr 40/1964 Dz.U. Kodeksu Cywilnego, kupujący jest zobowiązany do przejęcia swojego zamówienia (za pobraniem). Serwis www.pulso.sk ma prawo dochodzić szkód spowodowanych przez nieprzyjęcie przesyłki w sądzie i za pośrednictwem wykonawcy zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Republiki Słowackiej.  

 

Wymiana produktu na www.pulso.sk

 ŚCIĄGNIJ: formularz wymiany1

WYMIANA TOWARU W CIĄGU 14 dni od daty dostawy zgodnie z obowiązującymi przepisami SOI po zwrocie towaru ze sklepu internetowego.

1. Umieść produkt w białej, bąbelkowej kopercie, która jest odporna na uderzenia i jest zwykle sprzedawana pocztą. Napisz na tej kopercie adres naszej firmy i wyślij najlepiej listem z zadeklarowaną wartością (nie za pobraniem, nie polecamy też paczek, ponieważ paczki nie są do nas dostarczane pocztą, a co za tym idzie czas na załatwienie Twojej wymiany zostanie przedłużony).

Przesyłka od Ciebie musi zawierać:

 • towar w oryginalnym opakowaniu
 • formularz zamówienia
 • oryginał faktury
 • formularz wymiany1

2. Zwracamy uwagę na uprawnienia konsumenta, zgodnie z którymi konsumentowi nie przysługuje prawo do wymiany i odstąpienia od umowy zawartej na odległość w przypadku umowy, której przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana izindywidualizowane potrzeby.

3. www.pulso.sk zastrzega sobie również prawo do: odrzucenie wymiany towaruktóry nosi ślady widocznego zużycia, znacznego zużycia powierzchni lub uszkodzeń mechanicznych.

4. Wymiana towaru jest możliwa nie później niż 14 dni od dostawy zgodnie z obowiązującymi przepisami SOI przy zwrocie towaru ze sklepu internetowego. W przypadku wymiany towaru na żądanie konsumenta oraz w przypadku wymiany towaru, który nie ma związku z wadą sprzedawcy i powstał nie z jego winy, wszelkie koszty przesyłki pokrywa Konsument.

SZYBKA DOSTAWA

W naszych magazynach znajduje się prawie 99% oferowanego asortymentu.

NAJWIĘCEJ INFORMACJI I SZYBKIE ZAMÓWIENIE TELEFONICZNE

Jest nie tylko pełna informacja o produkcie, ale także wysokiej jakości zdjęcia, możliwość konsultacji bezpośrednio przez e-mail lub telefon i masz taką możliwość KSIĄŻKA Twój produkt pod numerem telefonu +421 910 586 628 pod adresem e-mail info@pulso.sk

Polityka zwrotów

ŚCIĄGNIJ: formularz reklamacyjny1

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Firma Štefan Bendík w niniejszym postępowaniu reklamacyjnym zgodnie z § 18 ust. 1 ustawy nr. 250/2007 Dz. o ochronie konsumentów oraz o zmianie ustawy nr. 372/1990 Dz. o wykroczeniach w zm. należycie informuje konsumenta (dalej również „Klient” lub „Kupujący”) o warunkach i sposobie realizacji uprawnień z tytułu odpowiedzialności za wady (dalej również „reklamacja”), w tym informację o tym, gdzie może złożyć reklamację oraz wykonywanie napraw gwarancyjnych .

2. Niniejsza procedura reklamacyjna jest zgodna z § 18 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konsumentów opublikowany na stronie internetowej www.pulso.sk w widocznym miejscu dostępnym dla konsumenta.

II. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY SPRZEDANYCH TOWARÓW

1. Štefan Bendík odpowiada za wady sprzedanego towaru w momencie jego przejęcia przez kupującego - wady fabryczne (§ 619 ust. 1 Kodeksu Cywilnego) oraz za wady powstałe po odebraniu towaru w okresie gwarancji (§ 619 ust. 2 Kodeksu Cywilnego). Okres gwarancji wynosi 24 miesiące (§ 620 kc).

2. Okresy rękojmi rozpoczynają bieg od dnia odbioru towaru przez kupującego (§ 621 Kodeksu Cywilnego).

3. Do okresu gwarancyjnego nie wlicza się okresu od skorzystania z prawa odpowiedzialności za wady do czasu, kiedy kupujący był zobowiązany do odbioru rzeczy po wykonanej naprawie. W przypadku wymiany towaru bieg terminu gwarancji zaczyna biec ponownie od momentu otrzymania nowego towaru (art. 627 Kodeksu Cywilnego).

4. Uprawnienia z tytułu odpowiedzialności za wady towaru objętego okresem rękojmi wygasają, jeżeli nie zostały wykonane w okresie rękojmi (§ 626 ust. 1 Kodeksu Cywilnego)

Normalne zużycie, zarysowania i uszkodzenia mechaniczne nie mogą być uważane za wady produkcyjne iw takich przypadkach reklamacja zostanie w uzasadniony sposób odrzucona.

Uprawniony do bezpłatnej naprawy gwarancyjnej wygasa:

a) nieprzedstawienie kompletnego towaru wraz z akcesoriami,

b) niezgłoszenia oczywistych wad w odbiorze towaru,

c) wygaśnięcie okresu gwarancji towaru,

d) nieprofesjonalne i nieostrożne obchodzenie się lub zaniedbanie dbałości o towar,

e) uszkodzenia mechaniczne towaru spowodowane przez kupującego

W okresie gwarancyjnym Klientowi przysługuje prawo do bezpłatnego usunięcia wady po przesłaniu towaru wraz z akcesoriami, odpowiednio dokumentacją wraz z kartą gwarancyjną. kserokopię dowodu wpłaty, stanowiącego kartę gwarancyjną, wypełnionego w formularzu reklamacyjnym na adres pocztowy sprzedającego.

III. MIEJSCE STOSOWANIA PRAW ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WADĘ (REKLAMACJE)

Kupujący jest zobowiązany do skorzystania z prawa odpowiedzialności za wady bez zbędnej zwłoki po ujawnieniu się wady (§ 18 ust. 2 ustawy o ochronie konsumentów). Jeżeli towar jest nadal używany przez kupującego z wadą, w wyniku której będzie nieusuwalny, reklamacja zostanie w uzasadniony sposób odrzucona przez sprzedawcę. Kupujący składa reklamację osobiście w jednym z obiektów Sprzedającego lub listownie wysyłając towar na adres Sprzedającego.

IV. OGÓLNE WARUNKI REKLAMACJI

Postępowanie reklamacyjne rozpoczyna się w dniu, w którym spełnione są łącznie wszystkie poniższe warunki:

a) doręczenie Sprzedawcy Zgłoszenia Reklamacyjnego,

b) dostarczenie reklamowanego towaru od kupującego sprzedającemu lub wyznaczonej osobie.

V. SPOSÓB REKLAMACYJNY

1. W celu przejrzystego rozpatrzenia reklamacji zalecamy napisanie dokumentu pn Formularz skargi, który również znajduje się na naszej stronie u góry strony, zdefiniuj ewentualne wady i potwierdź dostawę reklamowanego towaru swoim podpisem. Klient zgłaszając lub wysyłając towar do reklamacji zobowiązany jest do przedłożenia dowodu zakupu, który stanowi kartę gwarancyjną lub jej kopię.

W przypadku pytań dotyczących reklamacji towaru prosimy o kontakt mailowy na adres info@pulso.sk lub telefoniczny patrz. Łączność.

Procedura składania reklamacji:

 • Kupujący zobowiązany jest do napisania formularza reklamacyjnego, który można pobrać z naszej strony internetowej w postępowaniu reklamacyjnym, gdzie podaje swoje imię i nazwisko, adres, tel. numer, numer zamówienia, datę odbioru towaru oraz opis reklamowanej wady towaru.
 • Kupujący jest zobowiązany do przesłania sprzedającemu kopii faktury, będącej jednocześnie listem gwarancyjnym, który otrzymał wraz z zamówionym towarem.
 • Reklamowany produkt umieścisz w białej, odpornej na uderzenia kopercie bąbelkowej, którą możesz kupić na poczcie i wysłać najlepiej ubezpieczonym listem, ale nie za pobraniem! (nie za pobraniem i paczek też nie polecamy, ponieważ poczta nie dostarcza do nas paczek i tym samym wydłuży się czas na załatwienie Twojej wymiany/zwrotu).

Ruch/doręczenie przesyłki wysłanej przez Ciebie możesz sprawdzić na stronie internetowej Poczty Słowackiej www.posta.sk w sekcji śledzenia. Numer dostawy / śledzenia można znaleźć na odwrocie dowodu dostawy. Nie przyjmujemy towarów wysyłanych za pobraniem.Włóż do koperty:

 • produkt jeśli to możliwe w oryginalnym opakowaniu
 • wypełniony formularz reklamacyjny
 • kopię faktury, która jest jednocześnie gwarancją,

2. W przypadku złożenia przez konsumenta reklamacji, Sprzedawca lub upoważniony przez niego pracownik lub osoba wyznaczona jest obowiązany ustalić sposób rozpatrzenia reklamacji (zgodnie z § 2 lit. m) ustawy o ochronie konsumentów najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia złożenia reklamacji. datę złożenia reklamacji. Po ustaleniu sposobu rozpatrzenia reklamacji, reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, w uzasadnionych przypadkach reklamacja może być załatwiona później; jednakże rozpatrzenie reklamacji nie może potrwać dłużej niż 30 dni od dnia złożenia reklamacji. Po upływie terminu rozpatrzenia reklamacji konsument ma prawo do odstąpienia od umowy lub ma prawo do wymiany towaru na nowy. Rozpatrzenie reklamacji to zakończenie procedury reklamacyjnej poprzez wydanie naprawionego produktu, wymianę produktu, zwrot ceny zakupu produktu, zapłatę rabatu od ceny produktu, pisemny wniosek o przejęcie świadczenia lub jego uzasadnione odrzucenie (§2 lit. m) ustawy o ochronie konsumentów.

3. Jeżeli konsument złożył reklamację produktu w ciągu pierwszych 12 miesięcy od zakupu, sprzedawca może rozstrzygnąć reklamację wyłącznie na podstawie profesjonalnego osądu; Niezależnie od wyniku recenzji, konsument może nie być zobowiązany do zwrotu kosztów recenzji lub innych kosztów związanych z recenzją.

4. Jeżeli konsument złożył reklamację produktu po upływie 12 miesięcy od zakupu, a sprzedawca ją odrzucił, osoba rozpatrująca reklamację zobowiązana jest wskazać w dokumencie reklamacyjnym, do kogo konsument może przesłać produkt do profesjonalnej oceny. W przypadku skierowania produktu do ekspertyzy do wyznaczonej osoby, koszty ekspertyzy, jak również wszelkie inne związane z nią celowo poniesione koszty ponosi sprzedawca, niezależnie od wyniku ekspertyzy. Jeżeli konsument potwierdzi fachową oceną odpowiedzialność sprzedawcy za wady, może ponownie złożyć reklamację; okres gwarancji nie biegnie podczas profesjonalnej oceny. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi w terminie 14 dni od daty ponownego zgłoszenia reklamacji wszystkich kosztów poniesionych w celu profesjonalnej oceny, jak również wszelkich związanych z tym celowo poniesionych kosztów. Ponownie przesłany wniosek nie może zostać odrzucony.

5. Sprzedawca zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o rozpatrzeniu reklamacji nie później niż 30 dni od dnia złożenia reklamacji (§ 18 ust. 9 ustawy o ochronie konsumentów).

6. Jeżeli wada jest możliwa do usunięcia, Kupujący ma prawo do jej bezpłatnego, terminowego i prawidłowego usunięcia. Sprzedawca decyduje o sposobie usunięcia wady i jest zobowiązany do usunięcia wady bez zbędnej zwłoki (§ 622 ust. 1 Kodeksu Cywilnego)

7. W przypadku uzasadnionej wymiany Kupujący może żądać wymiany towaru zamiast usunięcia wady lub jeżeli wada dotyczy tylko części towaru, wymiany tej części, jeżeli Sprzedawca nie poniesie niewspółmiernych kosztów z tytułu cena lub dotkliwość wady (§ 622 ust.

8. Sprzedający może zawsze wymienić wadliwy towar na wolny od wad zamiast usunięcia wady, o ile nie powoduje to poważnych utrudnień dla kupującego (§ 622 par. 3 Kodeksu Cywilnego).

9. W przypadku uzasadnionej reklamacji jest to wada nie dająca się usunąć i uniemożliwiająca prawidłowe używanie rzeczy jako rzeczy bez wad, Kupującemu przysługuje prawo do wymiany rzeczy lub prawo do odstąpienia od kontrakt. Te same uprawnienia przysługują Kupującemu, jeżeli chodzi o wady usuwalne, ale jeżeli Kupujący nie może z rzeczy należycie korzystać z powodu ponownego wystąpienia wady po naprawie lub z powodu większej liczby wad (§ 623 ust. 1 Kodeksu Cywilnego ).

10. Jeżeli jest to wada niemożliwa do usunięcia, która jednak nie uniemożliwia prawidłowego korzystania z towaru, Kupującemu przysługuje rozsądny rabat od ceny produktu

11. Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji i zakończenia procedury reklamacyjnej w jeden z następujących sposobów:

 • poprzez przekazanie naprawionego towaru,
 • wymiana towarów,
 • poprzez zwrot ceny zakupu towaru,
 • płacąc rozsądny rabat od ceny towaru,
 • poprzez uzasadnioną odmowę roszczenia gwarancyjnego towaru.

12. Sprzedawca informuje kupującego o rozpatrzeniu reklamacji w piśmie na adres kupującego. Wraz z towarem prześle kupującemu kopię oświadczenia reklamacyjnego, dokumentację fotograficzną otrzymanego i wychodzącego towaru.

Rozpatrzenie reklamacji wydłuża okres gwarancji o czas trwania reklamacji. Jeżeli reklamacja została załatwiona poprzez wymianę towaru na nowy w okresie rękojmi, wówczas bieg terminu rękojmi rozpoczyna się na nowo od dnia załatwienia reklamacji.

13. Na żądanie Słowackiej Inspekcji Handlowej (SOI) Sprzedający jest obowiązany przedstawić kopię potwierdzenia odbioru, z przyczyn, dla których nie jest możliwe natychmiastowe podjęcie decyzji o sposobie rozpatrzenia reklamacji i dla których nie ma możliwości rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie po ustaleniu wyników ekspertyzy oraz kopii dowodu reklamacji. Jeżeli kupujący zgłosi reklamację produktu w ciągu pierwszych 12 miesięcy od zakupu, sprzedawca może rozpatrzyć reklamację poprzez odrzucenie wyłącznie na podstawie profesjonalnego osądu lub osoby upoważnionej przez producenta do ustosunkowania się do reklamacji. Jeżeli kupujący zgłosi reklamację produktu po upływie 12 miesięcy od zakupu, a sprzedawca ją odrzuci, osoba, która rozpatrywała reklamację zobowiązana jest wskazać w dokumencie reklamacyjnym, do kogo konsument może przesłać produkt do profesjonalnej oceny. W przypadku skierowania produktu do ekspertyzy do wyznaczonej osoby, koszty ekspertyzy, jak również wszelkie inne związane z nią celowo poniesione koszty ponosi sprzedawca, niezależnie od wyniku ekspertyzy. Jeżeli konsument potwierdzi fachową oceną odpowiedzialność sprzedawcy za wady, może ponownie złożyć reklamację; okres gwarancji nie biegnie podczas profesjonalnej oceny. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi w terminie 14 dni od daty ponownego zgłoszenia reklamacji wszystkich kosztów poniesionych w celu profesjonalnej oceny, jak również wszelkich związanych z tym celowo poniesionych kosztów. Ponownie przesłany wniosek nie może zostać odrzucony.

14. Sprzedawca zobowiązany jest do wystawienia Konsumentowi potwierdzenia przy składaniu reklamacji. W przypadku zgłoszenia reklamacji za pomocą środków komunikacji na odległość, Sprzedawca jest zobowiązany do niezwłocznego doręczenia Konsumentowi potwierdzenia reklamacji; Potwierdzenia reklamacji nie trzeba dostarczać, jeżeli konsument ma możliwość udowodnienia reklamacji w inny sposób.

15. Sprzedający jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji reklamacji i przedkładania jej na żądanie Słowackiej Inspekcji Handlowej (SOI) do wglądu. Zapis reklamacji musi zawierać dane o dacie złożenia reklamacji, dacie i sposobie rozpatrzenia reklamacji oraz numerze seryjnym dokumentu reklamacyjnego.

Rozpatrzenie reklamacji nie wpływa na prawo kupującego do odszkodowania na podstawie przepisów szczególnych.

Jeżeli Konsument nie jest zadowolony ze sposobu, w jaki Sprzedawca rozpatrzył jego reklamację lub jeżeli uzna, że Sprzedawca naruszył jego prawa, ma możliwość zwrócenia się do Sprzedawcy o zadośćuczynienie. Jeżeli Sprzedawca ustosunkuje się do żądania dochodzenia roszczeń lub nie ustosunkuje się do niego w terminie 30 dni od dnia jego wysłania, Konsument ma prawo złożyć wniosek o wszczęcie alternatywnego rozwiązania jego sporu na zasadach określonych w § 12 Ustawy nie. 391/2015 Dz. w sprawie alternatywnych metod rozwiązywania sporów i zmian niektórych przepisów. Podmiotem właściwym do alternatywnego rozwiązywania sporów konsumenckich ze sprzedawcą jest Štefan Bendík Inspektorat SOI dla regionu Koszyce , Vrátna 3, PO BOX A-35, 040 65 Košice 1, Dział Nadzoru, tel. nie. 055/729 07 05, 055/622 76 55, nr fax. 055/622 46 95, www.soi.sk lub inny odpowiedni upoważniony podmiot prawny wpisany na listę podmiotów ADR prowadzoną przez Ministerstwo Gospodarki Republiki Słowackiej (lista jest dostępna na stronie http://www.mhsr.sk) ; konsument ma prawo wybrać, do którego z tych podmiotów ADR się zwrócić. Konsument może skorzystać z platformy internetowego rozstrzygania sporów dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ w celu złożenia alternatywnej propozycji rozstrzygania sporów.

Stefan Bendik, SNP 10, Gelnica 056 01, IČO: 44859686 DIČ: 1079723700

Prywatność

Operator niniejszym informuje Kupującego, że zgodnie z art. § 10 ust. 3 litery b) ustawy nr. 122/2013 Zb ochrona danych osobowych z późniejszymi zmianami, sprzedający jako operator w procesie zawierania umowy kupna będzie przetwarzał dane osobowe kupującego bez jego zgody jako osoby zainteresowanej, ponieważ przetwarzanie danych osobowych kupującego będzie odbywać się w stosunkach przedumownych z kupującego i przetwarzanie danych osobowych kupującego jest niezbędne do wykonania umowy kupna, w której kupujący występuje jako jedna ze stron umowy.

Kupujący może zaznaczając odpowiednie pole przed wysłaniem zamówienia wyrazić swoje zgoda na podstawie ust. § 11 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, że sprzedawca przetwarza i przechowuje jego dane osobowe, w szczególności te wymienione powyżej i/lub które są niezbędne w działaniach sprzedawcy związanych z przesyłaniem informacji o nowościach, rabatach i promocjach na oferowane towary oraz ich przetwarzaniu we wszystkich swoich systemach informatycznych dotyczących przesyłania informacji o nowościach, zniżkach i promocjach na oferowane towary. Kupujący udziela Sprzedającemu zgody na czas określony do czasu spełnienia celu przetwarzania danych osobowych Kupującego. Sprzedający po spełnieniu celu przetwarzania niezwłocznie zapewni likwidację danych osobowych kupującego. Użytkownik ma prawo odwołać udzieloną zgodę w dowolnym momencie, wysyłając pisemne powiadomienie na adres poczty elektronicznej Spółki info@pulso.sk lub na adres pocztowy Spółki: Štefan Bendík, SNP 10, Gelnica 056 01. Użytkownik podaje jego zgoda dobrowolnie. Zgoda wygasa w ciągu 1 miesiąca od doręczenia cofnięcia zgody przez kupującego sprzedającemu. Użytkownik oświadcza, że jego dane osobowe podane we wniosku o rejestrację są prawdziwe.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Zamknij menu
pl_PLPolish
×

Koszyk