Všeobecné obchodné podmienky

I. ÚVOD

1. Spoločnosť Štefan Bendík, SNP 10, Gelnica 05601, IČO:44859686 DIČ:1079723700 týmito obchodnými podmienkami v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov riadne informuje spotrebiteľa (ďalej aj „Zákazník“ alebo „Kupujúci“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

2. Tieto obchodné podmienky sú v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa zverejnený na internetovej stránke www.pulso.sk na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi.3. Na týchto stránkach je prevádzkovaný internetový obchod www.pulso.sk ponúkajúci predaj vybraného spotrebného tovaru. Prevádzkovateľom www.pulso.sk a dodávateľom ponúkaného tovaru je firma Štefan Bendík, so sídlom SNP 10, Gelnica 056 01, IČO:44859686 DIČ:1079723700, zapísaná v ŽR vedenom Okresným úradom Spišská Nová Ves – pracovisko Gelnica, Odbor živnostenského podnikania, Hlavná 1, 056 01 Gelnica.

II. IDENTIFIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN:

1. predávajúci:

Štefan Bendík, so sídlom SNP 10, Gelnica 056 01, IČO:44859686 DIČ:1079723700, zapísaná v ŽR vedenom Okresným úradom Spišská Nová Ves – pracovisko Gelnica, Odbor živnostenského podnikania, Hlavná 1, 056 01 Gelnica.

2. kupujúci:

Zákazníkom sa rozumie užívateľ (všetky fyzické a právnické osoby bez obmedzenia) , ktorý má možnosť objednať si produkty na stránke Prevádzkovateľa. Príjemcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej je podľa objednávky Zákazníka zásielka určená. Miestom určenia sa rozumie miesto určené Zákazníkom, na ktoré je Prevádzkovateľ povinný zabezpečiť doručenie zásielky. Zásielkou sa rozumie tovar, ktorý je súčasťou ponuky Prevádzkovateľa na stránkach nákupného centra.

III. PREDMET KÚPNEJ ZMLUVY:

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru tak, ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene.

2. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu.

3. Predmetom kúpy podľa uzavretej kúpnej zmluvy je tovar špecifikovaný čo do výrobku, názvu, druhu, množstva, váhy, rozmerov, ceny a pod. v objednávke kupujúceho.

IV. POTVRDENIE OBJEDNÁVKY:

Potvrdenie prijatej objednávky Vám systém zašle automaticky e-mailom. V deň odoslania zásielky budete o tom taktiež informovaný e-mailom alebo sms správou. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

V. DODACIE LEHOTY A PODMIENKY:

Tovar sa doručuje cez kuriéra alebo zásielkovňu na výdajné miesta podľa výberu zákazníkom. Doba doručenia tovaru závisí od typu doručenia, ktorý bol pri objednaní tovaru zvolený. Ak je objednaný tovar zaplatený, alebo objednaný na dobierku a nachádza sa na sklade, je tovar doručený v rámci SR do 3 pracovných dní pri kuriérovi a do 5 pracovných dní pri zásielkovni. Mimo SR /česká republika/ 3 až 5 pracovných dní pri kuriérovi a 6-9 dní pri zásielkovni. Ak si vyberiete personalizované produkty na mieru doba doručenia je v rozmedzí 20 až 30 pracovných dní v rámci všetkých spôsobov doručenia v rámci SR aj ČR. Ku každej zásielke je priložený originálny daňový doklad (faktúra) v elektronickej podobe, ktorý slúži zároveň ako záručný list.

Všetky akcie a zľavové kupóny platia do vypredania zásob alebo skončenia platnosti, ktorú si určuje predávajúci, pokiaľ pri konkrétnom výrobku či zľave, akcii nie je uvedené inak.

Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

VI. SPÔSOB PLATBY ZA TOVAR

Pri dokončovaní objednávky Vám ponúkame viacero možností platby:

1. PLATBA dobierkou cez Packeta HOME kuriér pre Slovenskú Republiku

2. PLATBA kartou cez Packeta HOME kuriér pre Slovenskú Republiku, pre Českú Republiku

3. PLATBA kartou cez zásielkovňu na výdajné miesta pre Slovenskú Republiku a Českú Republiku

Objednávku môžete uhradiť dobierkou iba v rámci Slovenskej Republiky!!!

VII. POPLATKY ZA DORUČENIE A BALENIE TOVARU:

Všetok objednaný tovar je doručovaný cez kuriéra na dobierku alebo platbou kartou.

Doručenie v rámci Slovenskej Republiky je cez Packeta HOME kuriér 9,90€ pri platbe na dobierku.

Doručenie v rámci Slovenskej Republiky je cez Packeta HOME kuriér 8,90€ pri platbe kartou a pri zásielkovni 5,90€ pri platbe kartou. Pri nákupe nad 35€ cez zásielkovňa výdajné miesto ZADARMO.

V rámci Českej Republiky je cez zásielkovni 8,90€ pri platbe kartou. Pri nákupe nad 50€ cez zásielkovňa výdajné miesto ZADARMO.

Balenie tovaru je v cene prepravy a to pre celú SR aj pre celú ČR.

VIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU A ZÁRUKA:

Kupujúci je oprávnený prehliadnuť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu.

Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po jeho odhalení, tj. ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

Záruka:

Na všetok tovar poskytujeme záruku 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade potreby sprostredkujeme aj pozáručný servis Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis Vám v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

IX. NÁVOD A POKYNY PRE RIADNU STAROSTLIVOSŤ:

Bižutéria je delikátny predmet ktorý slúži na ozdobu. Aby bola životnosť a krása Vašej bižutérie čo najdlhšia, je potrebné pri jeho používaní dodržiavať niektoré zásady.

1. Bižutériu nenoste pri výkone ťažkých prác a v prašnom, chemicky agresívnom alebo vlhkom prostredí a pri činnosti, kde môže dôjsť k pretrhnutiu alebo zraneniu príveskov a podobne, alebo k poškodeniu bižutérie.

2. Nezabudnite si bižutériu dať dole pred spaním, pretože môže prísť ku roztrhnutiu alebo k inému mechanickému poškodeniu bižutérie, prípadne Vášmu poraneniu.

3. Vo výnimočných prípadoch môže v dôsledku nosenia bižutérie prísť k podráždeniu pokožky. V tomto prípade Vám neodporúčame bižutériu ďalej nosiť. Vtedy ide o Vašu individuálnu alergickú reakciu, čo tiež nemožno považovať za výrobnú vadu.

4. Bižutériu skladujte v priestoroch bez agresívnych chemikálií. Farba bižutérie sa môže v ojedinelých prípadoch mierne líšiť.

Ako sa starať o naše šperky?

A) Charm náramky a charm prívesky sú bižutéria

B) Nedoporučujeme sa však s nimi kúpať ani vystavovať vlhkému prostrediu

C) Sú náchylné na poškriabanie a nathrhnutie

D) Neodporučujeme s nimi vykonávať manuálne práce, pri ktorých by mohlo dôjsť k poškriabaniu alebo natrhnutiu

E) Neodporúčame ich nosiť počas športovania pri ktorom dochádza k nadmernému poteniu

F) Prívesky charm navliekajte na náramky opatrne a pomaly na tvrdej vodorovnej podložke /stole a pod./ aby nedošlo k natrhnutiu náramku pri násilnom navliekaniu príveskov

G) Ak vám prívesok ide navliecť ťažko tak nás prosím ihneď kontaktujte, nesnažte sa ho navliecť nasilu, hrozí natrhnutie náramku

Pri vadách spôsobenými týmito vlastnosťami a chybami nebude uznaná akákoľvek reklamácia.

X. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Podmienky ochrany osobných údajov
V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb pre účely zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu internetového obchodníka.

Ochrana osobných údajov

TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA
Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť Štefan Bendík, so sídlom na SNP 10, Gelnica 05601, IČO:44859686, DIČ:1079723700 (ďalej len “správca”).
Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: e-mail:info@pulso.sk, tel.kontakt +421919236328, adresa: SNP 10, Gelnica 05601

Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov

ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len “nariadenie”).

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových dokladov za prenájom systému, obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.
Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 roky, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firma Websupport s.r.o. (správca serverov ako aj prevádzkovateľ dátového centra)

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na emailu info@pulso.sk

Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že  zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

Kupujúci zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadrí svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.pulso.sk v časti “Osobné údaje”.

Prevádzkovateľ internetových stránok www.pulso.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane, s výnimkou dopravcu. Vyhradzujeme si právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). V tomto prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím  stranám, resp. okruhu príjemcov:

 • Packeta Slovakia s.r.o.
  Kopčianska 3338/82A
  851 01 Bratislava

  Spoločnosť zapísaná:Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: s.r.o., vložka číslo: 105158/B

  IČO:48136999

  IČ DPH:SK2120099014

Kupujúci môže od predávajúceho v súvislosti so spracovaním svojich osobných údajov vyžadovať:

 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané
 2. účel spracúvania jeho osobných údajov
 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu:
  • identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný
  • identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ
 4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie
 5. vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 6. doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä:
  • poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje
  • informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté
  • okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
  • formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené
  • tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov
 7. opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
 8. likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 9. likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu ZnOOÚ alebo iného platného právneho predpisu SR.

Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:

 1. spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
 2. využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 3. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

XI. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu

Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:

a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

XII. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY:

Každú objednávku môžete zrušiť do 15:00 v deň objednania, ak bola objednávka prijatá do 15:00, alebo do 12:00 ak bola objednávka prijatá predchádzajúci deň po 15:00 e-mailom info@pulso.sk, alebo telefonicky na čísle +421 910 586 628 a to bez udania dôvodu. Stačí uviesť meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.

V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 14 dní od zrušenia objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet alebo poštovým poukazom.

XIII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY KUPUJÚCIM, KTORÝM JE SPOTREBITEĽ

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. Odskúšať teda neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.

Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa (t.j. všetky produkty na mieru – pečatidlá, samolepiace pečate, svadobné oznámenia a pod), tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania z tovarom nad rámec potrebný na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Tovar je potrebné vrátiť vrátane prípadných darčekov. Náklady na odoslanie tovaru Predávajúcemu hradí Kupujúci. Zásielku, ktorú posielate Vy k nám, hradíte Vy. Odporúčame Vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme. Tovar zasielajte prosím späť v pôvodnom obale, nepoužívaný a nepoškodený, vrátane príslušenstva (originálny doklad o kúpe, záručný list (ak bol súčasťou), návod na použitie atď.). Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu alebo poškodenie zásielky.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka predávajúci ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy a ak došlo k ich úplnému poskytnutiu. (Pri odstúpení od zmluvy Vám budú rovnako refundované náklady dodania tovaru v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý Vám ponúkame, t. j. bežné poštovné za doručenie zásielky Slovenskou poštou)

Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ je povinný pri odstúpení od zmluvy zaslať tovar späť najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.

Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

XIV. MIERY UVÁDZANÉ PRI DANOM PRODUKTE:

Všetky miery produktu sú merané pozdlž celého náramku na dĺžku. Predávajúci nie je zodpovedný za nesprávne pochopenie tohto meracieho systému.

XV. SÚHLAS S OBCHODNÝMI PODMIENKAMI A REKLAMAČNÝM PORIADKOM:

Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkmi sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku obchodu a kontaktná adresa elektronickej pošty: Štefan Bendík, info@pulso.sk

Smernice používania internetového obchodu www.pulso.sk

1. Náš e-sho www.pulso.sk je určený na používanie zo strany fyzických osôb, ktoré sú plne spôsobilé na právne úkony.

2. K správnemu používaniu našich služieb je užívateľ povinný disponovať počítačom a programovým vybavením, ktoré spĺňa nasledovné minimálne požiadavky: aktuálny internetový prehliadač, napr. Internet Explorer, Firefox alebo Chrome, monitor s rozlíšením minimálne 1024×768, odporúča sa mať zapnuté Cookies a Java Script, nainštalovaný program Adobe Acrobat Reader a tiež aktívny účet elektronickej pošty.

3. E-shop www.pulso.sk ukladá v počítači užívateľa súbory cookies, používané na funkčné zachovanie informácií, ktoré ukladajú – napr. ukladanie preferencií prehliadania. Cieľom je zjednodušenie prehliadania pri ďalšej návšteve. Užívateľ sám rozhoduje o tom, ktoré súbory cookies sú uložené aj ako sú uložené, a to pomocou nastavení internetového prehliadača (bežne používané: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari). Pôvodné nastavenia prehliadačov umožňujú ukladanie súborov cookies.§ 2 1. Vlastnosti tovaru sú uvedené v Informáciách o výrobku, ktoré sú dostupné na internetovej stránke www.pulso.sk (náramky, prívesky, náhrdelníky, hodinky, peňaženky a pod), a tiež v popise daného výrobku. Prosíme Zákazníkov, aby brali do úvahy, že všetky výrobky majú špecifické vlastnosti, a to, že každý výrobok je neopakovateľný a minimálne sa líši od iných exemplárov toho istého výrobku, a tiež že majú neveľké rozmery, a ich vzhľad prezentovaný v našom e-shope má informačný charakter. Taktiež informujeme, že na vzhľad výrobkov majú vplyv rozmery a nastavenie parametrov monitora.

2. Všetky ceny uvedené v tomto obchode nezahŕňajú daň DPH nakoľko nie sme platcami DPH. Zákazník môže zvoliť druh zásielky v košíku. Podľa záväzných právnych predpisov je ku každej objednávke vystavená elektronická faktúra.

3. Žiadne zľavy vzťahujúce sa na náš tovar a služby nie je možné kombinovať so žiadnými inými zľavami. Zákazník môže na základe svojho výberu využiť jednu zľavu, ak podmienky danej zľavy jednoznačne neumožňujú možnosť spoločného využitia viacerých zliav.§ 31. Tovar doručuje dopravca, ktorý prevádzkuje podnikateľskú činnosť v oblasti doručovania zásielok, alebo pošta v súlade so Smernicami, ktoré zahŕňajú o.i. lehoty, spôsob dopravy. Smernice dopravcov, ktorých služby náš e-shop využíva sú dostupné na ich stránkach.

2. Upozorňujeme Zákazníkov, že hodnotné zásielky sú vystavené riziku možnej straty, a záväzné predpisy ukladajú povinnosti aj osobe preberajúcej zásielku.

3. Informujeme, že naše zásielky sú vždy v dosatčujúcom balení proti poškodeniu tovaru

4. Odporúčame Zákazníkom, aby si skontrolovali zásielku v prítomnosti kuriéra. V súlade s predpismi má Zákazník právo otvoriť balík a skontrolovať či je jeho obsah zhodný s objednávkou a tiež, či tovar nie je poškodený.

5. Prosíme Zákazníkov, aby v prípade zistenia, že balenie zásielky je iné, ako je uvedené vyššie, alebo je poškodené, alebo sa zistia akékoľvek odlišnosti s objednávkou, zásielku nepreberali a čo najskôr nás kontaktovali.

6. Zákazník v súvislosti s využitím práva odstúpenia od zmluvy o predaji uzatvorenom na diaľku znáša nevyhnutné náklady na vrátenie tovaru.

UPOZORNENIE: V zmysle obchodných podmienok www.pulso.sk a § 614 ako aj § 420 ods. 1 zákona č, 40/1964 Zb, Občianskeho zákonníka je kupujúci povinný prevziať svoju objednávku (dobierku). Škodu vzniknutú neprebratím zásielky má www.pulso.sk právo v súlade s platnou legislatívou SR vymáhať súdnou cestou a prostredníctvom exekútora.  

 

Výmena produktov na www.pulso.sk

 STIAHNÚŤ: vymennyformular1

VÝMENA TOVARU DO 14 dní od doručenia podľa platných predpisov SOI pri vrátení tovaru z internetového obchodu.

1. Produkt vložte do bielej bublinkovej obálky, ktorá je odolná voči nárazu a je bežne na predaj na pošte. Na túto obálku napíšte adresu našej spoločnosti a odošlite najlepšie poisteným listom (nie na dobierku, neodporúčame ani balíkom, nakoľko balíky nám pošta nedoručuje, a teda sa predlží čas na riešenie Vašej výmeny).

Zásielka od Vás musí obsahovať nasledovné:

 • tovar v pôvodnom balení
 • tlačivo objednávky
 • faktúru originál
 • vymennyformular1

2. Upozorňujeme o právach spotrebiteľa, podľa ktorého právo na výmenu a odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku nemá spotrebiteľ v prípade zmluvy, ktorej predmetom je neprefabrikovaná vec, teda tovar nami nedeklarovaný ako SKLADOM, alebo je vec vyrobená na základe špecifikácií spotrebiteľa, prípadne slúži na uspokojenie jeho individualizovaných potrieb.

3. www.pulso.sk si vyhradzuje tiež právo na neschválenie výmeny tovaru, ktorý javí známky viditeľného nosenia, značného povrchového opotrebenia alebo mechanického poškodenia.

4. Výmena tovaru je možná najneskôr do 14 dní od doručenia podľa platných predpisov SOI pri vrátení tovaru z internetového obchodu. Pri výmene tovaru, ktorý žiada spotrebiteľ a pri výmene tovaru, ktorá nesúvisí s vadou predajcu a vznikla nie vinou predajcu, všetko poštovné hradí spotrebiteľ.

NAJRÝCHLEJŠIE DORUČENIE

Naše sklady obsahujú takmer 99% ponúkaného sortimentu.

NAJVIAC INFORMÁCIÍ A RÝCHLA TELEFONICKÁ OBJEDNÁVKA

K dispozícii sú Vám nielen kompletné informácie o danom produkte, ale aj kvalitné fotografie, možnosť poradiť sa priamo cez e-mail alebo telefonicky, a máte možnosť si OBJEDNAŤ Váš produkt na telefonickom kontakte +421 910 586 628 na e-mailovej adrese info@pulso.sk

Reklamačný poriadok

STIAHNÚŤ: reklamacnyformular1

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Spoločnosť Štefan Bendík týmto reklamačným poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov riadne informuje spotrebiteľa (ďalej aj „Zákazník“ alebo „Kupujúci“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

2. Tento reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa zverejnený na internetovej stránke www.pulso.sk na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi.

II. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANÉHO TOVARU

1. Štefan Bendík zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim – výrobné chyby  (§ 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (§ 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Záručná doba je 24 mesiacov (§ 620 Občianskeho zákonníka).

2. Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim (§ 621 Občianskeho zákonníka).

3. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru (§ 627 Občianskeho zákonníka).

4. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (§ 626 ods. 1 Občianskeho zákonníka)

Bežné opotrebenie, poškriabanie a mechanické poškodenie nemôžeme považovať za výrobnú chybu a v týchto prípadoch bude reklamácia odôvodnene zamietnutá.

Nárok na bezplatnú záručnú opravu zaniká:

a) nepredložením kompletného tovaru vrátane príslušenstva,

b) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,

c) uplynutím záručnej doby tovaru,

d) neodborným a nešetrným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

e) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim

Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po zaslaní tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie spolu so záručným listom, resp. kópiou dokladu o zaplatení, ktorý slúži ako záručný list, vyplneným reklamačným formulárom na poštovú adresu predávajúceho.

III. MIESTO UPLATNENIA PRÁV ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY (REKLAMÁCIE)

Kupujúci je povinný uplatniť právo zo zodpovednosti za vady bez zbytočného odkladu po prejavení sa vady (§ 18 ods. 2 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Ak je tovar naďalej používaný kupujúcim s vadou, následkom čoho vznikne jej neodstrániteľnosť, bude reklamácia predávajúcim odôvodnene zamietnutá. Kupujúci si uplatňuje reklamáciu osobne v niektorej z prevádzok Predávajúceho alebo poštou zaslaním tovaru na adresu Predávajúceho.

IV. VŠEOBECNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE

Reklamačné konanie začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

a) doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,

b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu alebo určenej osobe.

V. SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

1. Pre transparentné vybavenie reklamácie odporúčame vypísať dokument nazvaný reklamačný formulár, ktorý je aj na našej stránke v hornej časti stránky, zadefinovať prípadné vady a svojím podpisom potvrdiť odovzdanie reklamovaného tovaru. Pri predkladaní alebo zasielaní tovaru na reklamáciu je zákazník povinný predložiť doklad o kúpe, ktorý slúži ako záručný list alebo jeho kópiu.

V prípade otázok k reklamácii tovaru, nás prosím kontaktujte e-mailom na adresu info@pulso.sk alebo telefonicky, viď. kontakty.

Postup pri uplatnení reklamácie:

 • Kupujúci je povinný vypísať reklamačný formulár, ktorý je na stiahnutie na našej stránke v časti reklamáčný poriadok, kde uvedie svoje meno a priezvisko, adresu , tel. číslo , číslo objednávky, dátum prebratia tovaru a popis reklamovanej vady tovaru.
 • Kupujúci je povinný predávajúcemu zaslať kópiu faktúry,  ktorá zároveň slúži ako záručný list,  ktorú obdržal s objednaným tovarom.
 • Reklamovaný produkt vložíte do bielej bublinkovej obálky odolnej voči nárazu, ktorú si môžete zakúpiť na pošte a odošlite najlepšie poisteným listom, nie však na dobierku! (nie na dobierku a neodporúčame ani balíkom, pretože balíky nám pošta nedoručuje a tým pádom sa predĺži čas pre riešenie Vašej výmeny/vrátenia).

Pohyb / doručenie Vami odoslanej zásielky si môžete skontrolovať na stránke slovenskej pošty www.posta.sk v časti sledovanie zásielok. Podacie / sledovacie číslo zásielky nájdete na zadnej strane podacieho lístka. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.Do obálky vložte:

 • produkt podľa možnosti v pôvodnom balení
 • vyplnený reklamačný formulár
 • kópiu faktúry,  ktorá zároveň slúži ako záručný list,

2. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, Predávajúci, alebo ním poverený zamestnanec, alebo určená osoba, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie (podľa § 2 písm. m) zákona o ochrane spotrebiteľa najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie (§2 písm. m) zákona o ochrane spotrebiteľa.

3. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

4. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

5. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomné vyjadrenie najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 9 Zákona o ochrane spotrebiteľa).

6. Ak ide o vadu, ktorá je odstrániteľná, má Kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť (§ 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka)

7. V prípade oprávnenej výmeny môže Kupujúci namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady (§ 622 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

8. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti (§ 622 ods. 3 Občianskeho zákonníka).

9. Ak ide v prípade oprávnenej reklamácie o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať, ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci, alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať(§ 623 ods.1 Občianskeho zákonníka).

10. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku

11. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • odovzdaním opraveného tovaru,
 • výmenou tovaru,
 • vrátením kúpnej ceny tovaru,
 • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

12. Predávajúci informuje o vybavení reklamácie kupujúceho písomne na adresu kupujúceho. Spolu s tovarom odošle kupujúcemu aj kópiu vyjadrenie k reklamácii, fotodokumentáciu prijatého a odchádzajúceho tovaru.

Vybavením reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

13. Predávajúci je povinný na požiadanie Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) preukázať kópiu potvrdenia o prijatí reklamácie, dôvody, pre ktoré nie je možné rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď a pre ktoré nie je reklamáciu možné vybaviť ihneď po určení spôsobu vybavenia reklamácie, zaslanie alebo výsledky odborného posúdenia a kópiu dokladu o vybavení reklamácie. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatní počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia alebo osoba splnomocnená výrobcom vyjadrovať sa k reklamáciam. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatní po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietne, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

14. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

15. Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody podľa osobitného predpisu.

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim Štefan Bendík je Inšpektorát SOI pre Košický kraj , Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55, fax č. 055/622 46 95 , www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Štefan Bendík, SNP 10, Gelnica 056 01, IČO: 44859686 DIČ: 1079723700

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Užívateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu Spoločnosti info@pulso.sk alebo na poštovej adrese Spoločnosti: Štefan Bendík, SNP 10, Gelnica 056 01. Užívateľ udeľuje súhlas dobrovoľne. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu. Užívateľ prehlasuje, že jeho osobné údaje uvedené v prihláške na registráciu sú pravdivé.

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1. januára 2022